bootstrap themes

Hej alla NOW-vänner! 

Vi måste tyvärr meddela att vi kommer ställa in även årets tävling. 

På återseende! För vi kommer att ses, på ett eller annat sätt. 

Vi önskar er en fin sommar och hoppas ni får många fina öppetvatten-simningar. 

Var rädda om varandra.

 

Turebergs Simklubb arrangerade den 28/8 2016 för första gången NOW Challenge och NOW Swim.

Vi ville genom att skapa Stockholms längsta Open Water lopp ge fler personer en möjlighet att utmana sig själva och att upptäcka simning som tränings- och tävlingsform i en naturnära miljö.

Tävlingen blev en härlig tradition, och vi ser fram mot att få träffa både gamla och nya ansikten även om själva tävlingen ligger på is.
NOW är för alla!

NOW Challenge
Ett lopp på 14 km för dig som vill utmana dig själv och testa dina gränser.

NOW Short Challenge
Ett lopp på 7 km för dig som vill utmana dig själv och testa dina
gränser, fast tycker det verkar lite väl långt med 14km.

NOW Järnman 4k
Ett lopp på 4 km för dig som vill känna på hur simningen på en Ironman kan kännas.


OBSERVERA 30min före race kommer ett obligatoriskt pre-race-möte ske.NOW CHALLENGE
14km 900:-

EFTERANMÄLAN PÅ PLATS +100:- 

NOW SHORT CHALLENGE 
7km 700:-

EFTERANMÄLAN PÅ PLATS +100:- 

NOW JÄRNMAN 4k
4km 700:-

EFTERANMÄLAN PÅ PLATS +100:- 

Banorna och depåer

Banorna är lagda så att de max är 50-75m från land under hela loppet.
Depåerna kommer vara placerade med ca 2.5-3.0km mellanrum.
I depåerna serveras vatten, energidryck, bullar och bananer.
På NOW CHALLENGE samt NOW SHORT CHALLENGE
är samtliga depåstopp obligatoriska av säkerhetsskäl.

NOW CHALLENGE

Två varv runt 7km's banan.
Cut off-tid är satt till 3h vid 7km.
Samtliga depåstopp är obligatoriska av säkerhetsskäl. 

NOW SHORT CHALLENGE

Ett varv på 7km's banan.
Ingen cut off-tid.
Samtliga depåstopp är obligatoriska av säkerhetsskäl.

NOW JÄRNMAN 4k

Ett varv på 4km's banan.
Ingen cut off-tid.
Inga obligatoriska depåstopp.


NOW2017

Tack till Göran Röjhagen på   Deltaphoto.se för att vi får använda bilderna!

Här finns det fler bilder från NOW2017. 

För att beställa från dessa bilder, kontakta DeltaPhoto.se direkt och ange filnamnet, detta ser du när du klickat på bilden så att den blivit stor och ytterligare klickat på det lilla i'et till höger som visar informationen.

Om du använder bilden i sociala medier ange ALLTID DeltaPhoto.se som fotograf.

HUVUDSPONSOR

SAMARBETSPARTNERS

FÖLJ OCH GILLA OSS PÅ

Hitta hit

Med bil
Från E4:an.
Håll höger och ta avfart 173 in på Trafikplats Häggvik, kör 217 m
Följ skylt mot Häggvik S V, Norrviken, Stinsen.
Håll höger och fortsätt på Trafikplats Häggvik, kör 467 m
Ta vänster i rondellen tredje avfarten.

Kör in på Norrvikenleden, kör 1.3 km
Sväng höger in på Sollentunavägen, kör 316 m
väng vänster in på Brunkebergsåsen, kör 300 m


Från E18 Norrtäljevägen
Följ skylt mot Sollentuna, Djursholm. Håll höger och ta avfart 180 in till Trafikplats Danderyds kyrka, kör 393 m.
Sväng vänster in på Danderydsvägen (262), kör 6.9 km
Ta höger i rondellen första avfarten. Kör in på Sollentunavägen, kör 113 m
Kör rakt fram i rondellen andra avfarten. Fortsätt påSollentunavägen, kör 751 m
Sväng höger in på Brunkebergsåsen, kör 300 m.

Parkering finns på plats.

Kommunalt
Från T-centralen tag pendeltåg mot Märsta och kliv av vid Norrvikens station.
Där efter går du ca 900 m söder ut längs Idrottsvägen.

Från Märsta tag pendeltåg mot T-centralen och kliv av vid Norrvikens station.
Där efter går du ca 900 m söder ut längs Idrottsvägen.

STORT GRATTIS TILL ALLA VINNARE I NOW2016!

 Regler


OBS:

REGLER GODKÄNNS GENOM ERLAGD BETALNING VID ANMÄLAN.


I. Tävlingsledning
NOW arrangeras av:
Turebergs simklubb
Stubbhagsvägen 2
192 51 Sollentuna
info@nowchallenge.se

II. Tävlingsbanan
1 § Tävlingsbanan är uppmärkt med bojar.
2 § Deltagarna måste följa den märkta tävlingsbanan.
3 § Deltagare som inte följer den uppmärkta tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas sex stycken vätskekontroller utmed 14 km banan och en längs 4 km banan.
5 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

III. Åldersgränser, spärrtider och säkerhet
1 § Åldersgränser: NOW Challenge 14km, 15år samt målsmans godkännande. NOW Team, Järnman samt Swim, 13år samt målsmans godkännande.
2 § För att man ska få fortsätta loppet måste man ha passerat vätskekontrollen Bollstanässkolan(ca 7,3km) senast efter 3 timmar. Den deltagare som inte hinner passerar Bollstanässkolan inom denna tid får hjälp med transport tillbaka till mål.
3 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att hindra en deletagers fortsatta tävlande om man skulle bedöma att denne inte är kapabelt att fortsätta eller att det är för riskabelt. 


IV. Utrustning
1 § Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
2 § Obligatorisk utrustning: badmössa, våtdräkt och på 14km visselpipa.
3 § Tävlingsledningen står för badmössa.
4 § Simglasögon är valfri utrustning.
5 § Badmössan måste vara påsatt på huvudet under hela loppet.
6 § Safety-boj får användas och rekommenderas till simmare i distansen 14km.
7 § Ingen annan utrustning är tillåten.
*Våtdräkt - Vi följer svenska simförbundets rekommendationer för open water lopp. Dvs Under 16 ̊C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16 ̊C och 18 ̊C rekommenderas våtdräkt, mellan 18 ̊C och 23 ̊C är våtdräkt tillåten. Över 23 ̊C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

V. Deltagarnas ansvar
1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till NOW godkänner de tävlande tävlingsreglerna för NOW 2017.
2 § Deltagarna deltar i NOW 2017 på egen risk. Det är deltagarens ansvar att vara i fysisk form och förberedd för vald distans. En olycksfalls försäkring finns för dom tävlande genom Svenska simförbundet. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.
3 § Deltager under 18år får endast delta med skriftligt godkännande av målsman. Detta görs i samband med att startkitet hämtas ut.
4 § Om möjligt så ber vi deltagaren att komplettera sin anmälan med uppgifter om: Allergier, sjukdomar, ICE-person och ICE-telefonnummer. Detta görs i rutan ”Allergier och matval” i samband med anmälan. 
5 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
6 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
7 § Genom att anmäla sig till NOW 2017 samtycker deltagarna till tävlingsreglerna.
8 § Simmare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
9 § Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om en deltagare kastar skräp i naturen kommer denne samt eventuellt lag att diskvalificeras.
10 § Deltagarna får inte i samband med återinträde i vattnet vid depåer dyka med huvudet före ner i vattnet.
11 § Deltagarna är skyldig att uppge namn och startnummer på anmodan av tävlingsledningen.

 

VI. Om jury, protester och påföljder
1 § Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.
2 § Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.
3 § Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.
4 § Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.
5 § Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.
6 § En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.
7 § En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) lagnummer för de inblandade lagen, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.
8 § En protest som inte uppfyller villkoren i VI 7 § kommer att avvisas.
9 § Brott mot dessa regler kan komma att leda till diskvalifikation.

VII. Bundenhet samt ändring av deltagare
1 § Anmälan till NOW 2017 är bindande.
2 § Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften. Tävlingsledningen rekommenderar deltagarna att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar laget från att ställa upp i NOW 2017.
3 § Mot erläggande av en administrativ avgift om 200 kronor kan man göra ändringar av deltagare. Dessa ändringar görs på plats i samband med tävlingsdagen och ändringar kan göras fram till 90 minuter innan start.

VIII. Media
1 § Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.
2 § Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film. 


DELA SIDAN!NOW CHALLENGE

Turebergs simklubb
Stubbhagsvägen 2
192 51 SOLLENTUNA

info@nowchallenge.se
#nowchallenge2020